Call us 404-663-7733HomeCompanyProductSubsidiesDealerContact
   

ONDERNEMING

Solus Engineering is opgestart met de fondsen van een groep investeerders die sterk geloven in hernieuwbare energie, vooral zonne energie. Hun bouwkundige ondervinding en andere praktijk ervaring werden tenvolle benut voor de product ontwikkeling en het opzetten van Solus Engineering. Zij ontworpen zelf het product van A tot Z dat nu een betrouwbaar en uitmuntend "zonnepaneel" dakpan of beter "zonnedakpan" is geworden.

Hoe het allemaal begon:

Na het bezoeken van verschillende Zonne-energie beurzen werd het evident dat de grote zonnepanelen een niet mooi aanzien waren wanneer geplaatst op het dak. Het werd voor ons duidelijk dat er iets moest gebeuren om de zonne technologie onder een mooiere vorm te brengen die esthetisch verantwoord was en die total geen afbreuk zou doen aan de design of architectuur van het gebouw.

Wij wisten dat dit zomaar niet kon gebeuren en dat we dit ten gronde moesten bestuderen. Wij namen kennis van wat op dat ogenblik beschikbaar was op de markt aan esthetische zonnepaneel systemen. Diverse studies werden gedaan naar de prijs en de technische voor- en nadelen van die systemen. Snel kwamen we tot het besluit dat de meeste systemen een afkoelings en wind weerstandsprobleem hadden alsook dat de aankoop uitermate duur was.

Wij bestudeerden de eigenschappen van de verschillende photo voltaische mogelijkheden en na een vergelijkende studie besloten wij met een klein zonnepaneel te werken met monokristallijne cellen. Ditzelfde type monokristallijne cellen en connectoren, te vinden in de Solus zonnedakpan SE_F.B.S, worden nog altijd gebruikt in Freiburg- Duitsland (de wel beroemde Freiburg Green City) en dit voor meer dan 40 jaar zonder enig probleem. Freiburg was dan ook de eerste om zonne energie te gebruiken en dit voor het beschermen van het Zwarte woud tegen vervuiling.

De ganse studie gaf ons ook de nodige uitdagingen die we moesten aangaan zoals wind weerstand, ventilatie, duurzaamheid, kleur vastheid, rendementen van meer dan 25 jaar!

Teneinde, moest alles ook voldoen aan de eisen van het International Electrotechnical Commission of IEC voor zonnepanelen.

De missie voor Solus Engineering was duidelijk: op een eenvoudige manier een product ontwikkelen die aan al die hoge eisen kon voldoen.

Al heel snel werd het idee gevormd om het klassieke Noord Europese dakpan model te gebruiken en er een zonnepaneel in te plaatsen. De pan zou de versterkte omranding zijn van het zonnepaneel. Uitvoerig advies en practische aanbevelingen werden ingewonnen bij erkende dakdekkers, loodgieters en electro zaken die dan aangewend werden bij het ontwerp en toepassing van het Solus Engineering dak systeem. Het inzicht hoe ze daken installeerden en hoe ze hun technische problemen oplossen speelde een uitermate belangrijk rol in het ontwerp van de Solus dakpan.

Al deze kennis leidde tot de ontwikkeling van de vlakke dakpan gemaakt uit geinjecteerde composiet materialen met een "pin" en "opening" systeem alsook de ventilatie gleuf eigen aan Solus Engineering.

Het "pin" en "opening" systeem werd optimaal uitgedokterd om de pan geklemd in alle richtingen te verschuiven en dit om een perfecte afsluiting te bekomen van het volledig dak.

Dit uniek systeem werkt perfect en kan gemakkelijk worden toegepast op gelijk welk dak door een vakkundig dakwerker.

Vervolgens bouwden we een testdak met proto types die ons inzage gaf over de voortreffelijke energie opwekking gedurende meer dan een jaar.

Het totale proces nam 2 jaar in beslag vooraleer de certificatie kon aangevraagd worden.

Eens het product en het productie process op punt stonden stapten wij naar TUV Rheinland en begonnen we het certificatie process volgens de IEC normen. Op 31 Mei 2012 kregen wij het certificaat en toelating de verkoop op te starten.

Wenst U een van onze piloot woningen in Belgie en Nederland te bezoeken, of wenst U meer te weten over onze producten stuur dan een email naar solusengineering@telenet.be.

Solus Engineering

NIEUWSBRIEF